Fra mørke til lys

Tromsø Internasjonale Kirkefestival / 30 okt – 6 nov 2016

Det startet i mørket. Vi lever i brytningen mellom mørke og lys. Vi håper at lyset vil overvinne mørket. I mitt og ditt liv, og i møte med de utfordringene vi møter lokalt og som verdenssamfunn.

Fra mørke til lys. Hvert år kunne vi egentlig sette denne overskriften over festivalen. Den starter hvert år på bots- og bønnedagen, og ender på allehelgensdagen. Det er nettopp en bevegelse fra mørket i retning mot lyset.

På vei inn i mørketida er det godt å komme sammen. Ta del i kunstopplevelser. Bli utfordret. Årets festival spenner fra mangfoldig barokkmusikk til nye og provoserende toner. Festivalens hovedarena er kirkene i Tromsø, men vi har avstikkere både til Konservatoriet, til Rådhuset og til Verdensteatret kino. Visningene av den mangfoldige, vakre, skremmende, tankevekkende filmen Human viser det store spennet i menneskelivet. Igjen: Både mørke og lys. Gjennom et lørdagsseminar inviterer vi til refleksjon og samtale rundt filmen, til dialog mer enn til konfrontasjon.

Vi er glade for å kunne si: Velkommen til festival!

For Tromsø kirkeakademi,

Kjell Y. Riise