skip to Main Content

FRA TRÅANTE TIL ROMSA

TROMSDALEN KIRKE
LØRDAG 29. OKTOBER 2022

Nidarosdomens oratoriekor, Karen Haugom Olsen, dirigent

Georg Buljo, vokal/gitar/perkusjon

Johan Máhtte Skum, vokal

Petra Bjørkhaug, orgel

PROGRAM

Gálbbináhki luohti

Georg Buljo, «Kalvskinnssangen»

De boahttet dii buohkat, geaid lea beastán

Sálbmagirji nr 73, melodivariant fra Kautokeino, arr. Petra Bjørkhaug.
Solo: Johan M
áhtte Skum

Go gásttašeaddji Johanas

Sálbmagirji nr 92, tysk mel.1400-t, melodivariant fra Kautokeino,
arr. P. Bjørkhaug.
Solo J.M. Skum

Darkness Lighten

G. Buljo, «Kalvskinnssangen»

Girdilan

G. Buljo

Maid veahket min eallin máilmmis

Sálbmagirji 544, Joseph Klug Iuhtte, melodivariant fra Kautokeino,
arr. P. Bjørkhaug

Son suonjarda – She shines

Georg Buljo, «Kalvskinnssangen»

Kautokeino

Charles Anthony Silvestri / Kim Arnesen, fra «Nordlys»

Nachtwache

Im Herbst

Klaus Groth / Johannes Brahms

Du, stuorra Ipmil, giitit mii

Sálbmagirji nr 10, mel. Halvdan Nedrejord, arr. P. Bjørkhaug

Jerusalem, don čáppis leat

Sálbmagirji nr 744, folketone etter Sárá Máret Gaup, arr. P. Bjørkhaug

Beaivváš luoitádii luohti

G. Buljo, Dagen viker og går bort, fra «Kalvskinnssangen»

TEKSTER/OVERSETTELSER

Darkness lighten – Psalm 112

Standing tall will make darkness lighten Gracious, merciful and filled with compassion
God og stor er den
som gjerne deler med seg og står opp og taler for sin sak med styrke

Girdilan

Boađe! / Ustit. Girdilan.
Mearragoaskin ja čuoikanieiddat. Biegga bosastii.
Jávohaga.

Kom! / Min venn.
Jeg flyr avgårde. Havørn og myggjenter. Vinden blåste.
Taust.

Kautokeino

Far in the north, in the polar night, a sky of shadows streches out,
And covers the earth in violet smoke, In sapphire, and lavender grey.

Here the sun it rises not; The only light a distant glow,
A glimmer of day, so soon to come, when summer shines again.

This lingering night has its own kind of beauty, Haunting, full of silent seduction,
Whispering secrets shrouding the truth, Drawing you into illusion.

If once you let the darknes in, it finds the shadows deep within,
And wraps itself around your heart; Then slowly, it consumes you.

So, fix your eyes on the craft at hand, and not into the darkest fall;
For soon will violet shadows flee the welcome light of the sun!

544 – Maid veahket min eallin máilmmis
Hva hjelper vårt liv her på jorden hvis vi ikke holder fast på Guds ord
Hvis vi ikke frykter Gud her [på jorden] da vil han oss ikke ha der han er.

(Oversatt av Johan Máhtte Skum)

Nachtwache

Leise Töne der Brust, geweckt vom Odem der Liebe,
Hauchet zitternd hinaus, ob sich euch [öffn’]1 ein Ohr,
Öffn’ ein liebendes Herz, und wenn sich keines euch öffnet,
Trag’ ein Nachtwind euch seufzend in meines zurück.

Ernst ist der Herbst. Und wenn die Blätter fallen,
sinkt auch das Herz zu trübem Weh herab.
Still ist die Flur, und nach dem Süden wallen
die Sänger, stumm, wie nach dem Grab.

Bleich ist der Tag, und blasse Nebel schleiern
die Sonne wie die Herzen, ein. Früh kommt die Nacht: 
denn alle Kräfte feiern, und tief verschlossen ruht das Sein.

Sanft wird der Mensch. Er sieht die Sonne sinken,
er ahnt des Lebens wie des Jahres Schluß.
Feucht wird das Aug’, doch in der Träne Blinken,
entströmt des Herzens seligster Erguß.

249 – Siidii vuolgit mus lea hállu

 1. Hjem jeg lenges! Akk i verden er så koldt, så mørkt, så ødt.
  Måtte snart min arme ferden være endt, og sorgen bødt!
 2. Hjem jeg lenges! Ei jeg trives her i jordens jammerdal;
  Til Guds Salem hjertet drives Opp til Lammets bryllups-sal.
 3. Hjem jeg lenges! Naaderike Fader, lad meg hjem få gå,
  Bort fra synd og sorger vike! Snart mitt hjemland skal jeg nå.
 4. Hjem jeg lenges! Der er sommer, sol og sang så viden om.
  Ja, du siger: Se jeg kommer! Amen. Herre Jesus kom!
  (oversettelse fra Landstads salmebok)

10 – Du, stuorra Ipmil, giitit mii

 1. O store Gud, vi love dig, vi sige takk evindelig!
  Al verden sander det og veed, At du er Gud af evighet.
 2. Al engles hob og himlens hær, lov, tak og pris for thronen bær,
  og sangen af serafter gaar saa langt som himlens hvelving naar:
 3. Du hellig, hellig, hellig er, Gud Zebaoth, vor herre kjær,
  og fuld er Himlen, al og jord Uttaf din guddoms ære stor.
 4. Din kristenhed på denne jord bekjender dig og paa dig tror,
  som Faderen af evighed, hvis magt ei maal og ende veed.
 5. Og Sønnen, den enbaarne, som fra dig til verdens frelse kom,
  samt Helligaand, vor Trøster sand, høilovet over alle land.
 6. Nå takk være (til) Gud og ære til Frelseren og til Jesus
  og (til) Hellig Ånd lovpris (være) som er hele kirkens trøst.
 1. Deg, store Gud priser vi av hele hjerterota fullstendig.
  Hele Adams slekt takker deg Og med himlens herskare synger slik:
 2. «Du elskede, hellige, nådige og sterke Herre, Konge,
  vær for evig takket og priset og lovet!»
 3. Gud være os miskundelig, som vi og haabet har paa dig!
  Vi tro derpaa og trøstes ved, vi rokkes ei i evighet.
  (vers 6-8 er oversatt «ord-for-ord» av Johan Máhtte Skum,
  de øvrige versene er hentet fra Landstads salmebok)

744 – Jerusalem, don čáppis leat

 1. Jerusalem, Guds helgenstad, hvor det blir skjønt engang.
  Å gå omkring så hjerteglad ved engles jubelsang.
  På dine gaters klare gull, helt fri fra synd og nød,
  Der gå med Jesus frydefull og nyte hvilen søt.
 2. Jerusalem, du skjønne stad, du vil mottage mig,
  Snart gjennom praktfull ferleport jeg drager inn til dig.
  Da kaster jeg min vandringsstav, ti da er reisen slutt.
  Min Fader tørrer tåren av og jeg har kjempet ut.
 3. Jerusalem, snart skal jeg se dig i din herlighet.
  Din strålekrans mig skal omgi der i all evighet.
  Jeg skal på dine gater gå, en plettfri Lammets brud,
  Og gyldne harpestrenger slå i snehvit bryllupsskrud.
 4. Alt hva på jorden aktes stort mitt sinn ei fengsles mer.
  Da jeg på korsets tre i tro min Jesus festet ser.
  Mitt mål står klart, jeg vil blott ett, hva enn det koster mig.
  Jerusalem, Jerusalem, jeg vil blott hjem til dig.
  (Oversettelse fra Landstads salmebok)

Beaivváš luoitádii luohti
Atná sániid Atná áiggi
Sii leat čiehkan sániid luođi sisa

Joik til solnedgangen
Bruker ord Bruker tid
De har gjemt ordene inni joiken

Dagen viker
Dagen viker og går bort
Himmelen blir tung og sort
Solen har oss alt forlatt
Nær oss er den mørke natt

Våre dager ser sin slutt
Timeglasset renner ut
Døden oss i hælen går
Evigheten forestår

Beaivi eret gáidá
Beaivi eret gáidá
ja áibmu suohku čáhpoda
Beaivváš juo lea luoitádan
sevdnjes idja lahkanan

Nidarosdomens oratoriekor er koret for de store anledninger og produksjoner. Med sine sangere fyller de katedralen med mektige monumentalverk innen kirkemusikk. Koret samarbeider jevnlig med institusjoner som Trondheim Symfoniorkester & Opera, og Olavsfest. Blant verkene de seneste år er Bachs Johannespasjon, og Juleoratoriet, Haydn Skapelsen og Nelson-messe, Mozart c-moll-messe og Poulenc Stabat Mater. Koret fremfører også nyere verker og har de seneste årene gjort blant annet Hulquist Tiden far i träden og Casagnet Salve Regina. I sommer urfremførte de Kalvskinnsangen av Georg Buljo under Olavsfest. Til sine oppsetninger engasjeres noen av de fremste solister og musikere i Norge, og flere av de mest anerkjente dirigentene i Europa har jobbet med koret. Oratoriekoret representerer også jevnlig Trondheim og Nidaros domkirke i utlandet. Randi F. Lundemo er tilknyttet koret som vokalpedagog. Karen Haugom Olsen er korets kunstneriske leder og dirigent.

Karen Haugom Olsen er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole og har en mastergrad i solistisk orgelspill fra Musikhochschule Stuttgart og en mastergrad i direksjon fra Norges Musikkhøgskole der hun studerte under Grete Pedersen. Fra 2005-2014 var hun ansatt som kantor i Nordstrand kirke i Oslo. I perioden 2012-2014 var hun assistent i det Norske Solistkor. I 2014-2015 var Karen Haugom Olsen ansatt som lektor i dirigering ved universitetet i Erfurt og gjesteforeleser ved Musikkhøgskolen i Weimar der hun holdt seminar i korimprovisasjon. Karen Haugom Olsen tiltrådte stillingen som domkantor i Nidaros domkirke i 2016 og er kunstnerisk leder for Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor. Hun har de siste årene hatt prosjekter og samarbeid med Trondheim Vokalensemble, Trondheim Symfoniorkester & Opera, TrondheimSolistene og Luftforsvarets musikkorps, samt festivaler som Olavsfestdagene, Kamfest og Barokkfest. Karen har et spesielt fokus på å utarbeide helhetlige konsertkonsepter, gjerne der klassiske verker gis en ny form i kombinasjon med blant annet joik, norsk folkemusikk og improvisasjon. Dette har ført til flere spennende samarbeid over landegrenser.

Petra Bjørkhaug er utdannet musikkpedagog og kantor ved Trøndelag Musikkonservatorium (NTNU), med master innen orgelimprovisasjon fra Norges Musikk-høgskole (2017). Hun har også studier innen komposisjon og arrangering fra NTNU. Hun har siden 2007 vært ansatt som domkantor i Nidaros domkirke. Petra har undervist i orgelimprovisasjon, liturgisk spill og metodikk ved Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim. Hun har siden 1987 jobbet som kantor i Trondheim og Bodø, og har gjennom flere tiår hatt en aktiv konsertvirksomhet i inn- og utland som organist, pianist og dirigent. Hun har samarbeidet med musikere og sangere innen ulike sjangere, og holder jevnlig konserter i Nidarosdomen der også improvisasjon er en viktig del av uttrykket. Hun har skrevet teatermusikk til forestillingen «Dømt til evig fortapelse», i samarbeid med Trøndelag teater, og komponerer jevnlig musikk, bla for kor og orgel. Petra har siden 2018 vært medlem av komitéen for den nye koralboken/spilleboken til Sálbmagirji, og har bidratt med mange satser til denne. Salmene i kveldens konsert er urframføringer av arrangement for kor og orgel.

Smaksprøver fra salmene i Sálbmagirji

 

 

Back To Top