skip to Main Content

Nordlysfestivalen bidrar

I år samarbeider vi med en profesjonell aktør for å få produsert festivalen. Vi har avtalt med Nordlysfestivalen at deres produsent Mali Ryeng Gove stilles til disposisjon for kirkefestivalen, slik at nøkkelproduksjoner følges opp av henne. Mye av festivalarbeidet gjennomføres av frivillige, men vi er glade for å kunne få Malis dyktige bistand i å kvalitetssikre festivalen!

Back To Top